e-Dönüşüm

İşletmelerin e-dönüşüm için uygulamalarını dijital ortama taşımaları hem yasal uyumluluk hem de iş süreçlerinde verimlilik açısından önem taşıyor.